ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατερίνη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. πρωτ. οικ.35654

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11.00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 Ιωάννης Συμεωνίδης