Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  
 
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
2. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει της Εμποροπανήγυρης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και διοργάνωση εκδηλώσεων, ενόψει της έναρξης της εμποροπανήγυρης στις 02.09.2017. 
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα