ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, της υπ’ αριθμ. 51774/31.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄23/2015), και της υπ’ αριθμ. 14473/11.4.2012 (Β’ 1295) απόφασης ΥΠ.ΕΣ., που θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019


Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 

 

 

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
4. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων