ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

on

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εκλογή νέου Δημάρχου

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

Λάζος Ντόντης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.Γραφείο Δημάρχου
3.Γενικό Γραμματέα Δήμου
4.Διευθύνσεις Δήμου (email)
5.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων