ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 5 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Τροποποίηση της αριθμ. απόφασης 671/2018 με θέμα “Έγκριση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης «Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων» Δήμου Κατερίνης”

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να τροποποιηθεί άμεσα ο εν λόγω Εσωτερικός Κανονισμός ύστερα από τις υποδείξεις της Ειδικής Γραμματείας Ρομά και να δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πριν την επικείμενη διάλυση της Βουλής.

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1.Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.Γραφείο Δημάρχου
3.Γενικη Γραμματέα Δήμου
4.Διευθύνσεις Δήμου (email)
5.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων