ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για το Δήμο Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/10, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1.Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.Γραφείο Δημάρχου
3.Γενικό Γραμματέα Δήμου
4.Διευθύνσεις Δήμου (email)
5.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων