ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση οικονομικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και ιδιωτών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να εξοφληθούν από το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΥΠΕΣ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου καθώς η προθεσμία αποστολής καταστάσεων πληρωμής λήγει την 5.12.2018.

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)