ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση της 537/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου “Πάρκου των χρωμάτων” του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα ενόψει της έναρξης λειτουργίας του «Πάρκου των Χρωμάτων», καθώς προκύπτει ανάγκη αλλαγών στη χωροθέτηση και πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες δημοπράτησης των χώρων.

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)