ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (12η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση δύο τμημάτων δημοτικού γεωτεμαχίου στην Τ.Κ. Σεβαστής με τα εντός αυτών κτίσματα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στο αγρόκτημα Νέου Κεραμιδίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τμήμα αγροτικού δρόμου στο αγρόκτημα Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος δημοτικού αμαξοστασίου”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
10. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Έγκριση της αριθμ. 44/2018 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2018”, προϋπολογισμού 59.340,00 ευρώ + 14.421,60 ευρώ ΦΠΑ =73.581,60 ευρώ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
14. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
15. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
16. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2018, ύστερα από την 8/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
17. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων