ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ και μέρους αποζημίωσης χρήσης Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, επειδή πρέπει να προηγηθεί η διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν εσφαλμένα, για να ακολουθήσει η ρύθμιση οφειλών των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4483/2017, η προθεσμία της οποίας λήγει την 30.11.2017.
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα