ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
 
1. Τροποποίηση της 557/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, ΟΠΠΑΠ και e-trikala Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την οργάνωση και τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου "Πάρκου των χρωμάτων", έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού και διάθεση της πίστωσης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου "Πάρκου των χρωμάτων" την 1η Δεκεμβρίου 2017.
 
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα