ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει την 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 

A/A    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (14η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση καταχώρισης στις υποχρεώσεις του Δήμου δαπάνης που προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού διαχείρισης πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

8. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

9. Παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου της πρώην οικίας Τσαλόπουλου την 11η Οκτωβρίου 2017 στο σύλλογο Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ Πιερίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

10.Ανάκληση της αριθμ. 423/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης και εκ νέου λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της 333/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα “Αποδοχή προϊόντος οικονομικών καταστάσεων λήξης εκκαθάρισης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» και ανάληψη των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από το Δήμο Κατερίνης”

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/2017 απόφασης Τ.Κ. Βρίας περί ξύλευσης στα αριθ. 184, 108, 176, 257α τεμάχια κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Βρίας

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

13. Χορήγηση χρήσιμης ξυλείας καστανιάς (20 κ.μ.) για τη στέγαση του νεκροταφειακού ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Άνω Μηλιάς, ύστερα από αίτημα των εκκλησιαστικών επιτροπών «Αγίας Παρασκευής», «Αγίου Κοσμά Άνω Μηλιάς» και εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Μηλιάς

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Τ.Κ.Ν.Μ.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης” (1/2014 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 1ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά” (62/2012 μελέτη) 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή ταφικών τετραγώνων κοιμητηρίων Δ. Κατερίνης” (28/2016 μελέτη) 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης” (8/2014 μελέτη) 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κατερίνης” (αριθ. μελ. 19/2010)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση Υδρογεωλογικής μελέτης με τίτλο “Αντικατάσταση Υδρογεώτρησης στο Γήπεδο 25ης Μαρτίου, Δ.Κ. Κατερίνης, Δήμος Κατερίνης, Νομός Πιερίας”

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση περιμέτρου του δημοτικού αρδευτικού έργου Ελάφου

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

21. Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

22. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

23. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση της μελέτης αριθ. 106/2017 με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2017”, προϋπολογισμού 74.375,20  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016   

Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

25. Διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ. Κ. Κατερίνης

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

26. Ανάκληση άδειας στάσιμου εμπορίου 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27. Ανάκληση της 3/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής”»

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28. Τροποποίηση της αριθ. 598/2016 απόφασης Δ.Σ. Κατερίνης ως προς τον αναπληρωτή υπεύθυνο για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση της 156/2017 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα “Λήψη απόφασης υπαγωγής της ΔΕΥΑΚ στη ρύθμιση των δανείων από το Τ.Π.&Δ., σύμφωνα με την αριθ. (0) 113759¬¬_17/08-09-2017 απόφαση του Ταμείου” και παροχή εγγύησης 

Εισηγητής: Φώτιος Δρούγκας, Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

31. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

32. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

33. Έγκριση πρακτικού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής

34. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

35. Έγκριση της 41/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα “Αναμόρφωση προϋπολογισμού”

Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  

36. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης και μετατόπιση του χρονικού σημείου έναρξης της μελετητικής δράσης του επομένου σταδίου [Β] της μελέτης «Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Πιερίων Ν. Πιερίας»

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 

Η Πρόεδρος

 

Καλλιόπη Τζουμέρκα