ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
 

 

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του Γεωργίου Φαρμάκη, επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας και πρώην Δημάρχου Δίου – Ολύμπου

Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (15η)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Ανάκληση της αριθ. 527/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη της

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του θανάτου του πρώην Δημάρχου Δίου - Ολύμπου. Επίσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού για διάφορες ανάγκες του δήμου.
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα