ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης του έργου με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή προκύπτει ανάγκη άμεσης συμπλήρωσης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του φακέλου της πρότασης που ήδη υποβλήθηκε από το Δήμο Κατερίνης για τη χρηματοδότηση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Κατερίνης” στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα