ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 9η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Β΄ κατανομή), ύστερα από την 4/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς κρίνεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης κατανομής των αναλογούντων ποσών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)