ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
 
A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
3. Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών για την Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης – Δήμου Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ (ΚΑ.Δ.Κ.Ε.)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
4. Διόρθωση τυπικού σφάλματος στην 76/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
6. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
8. Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
10. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
11. Έγκριση της μελέτης με αριθμό 8/2018 “Καθαρισμός  παραλιακών ακτών του Δήμου Κατερίνης  έτους 2018” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό
Εισηγητής: Τσιουκάνης Κωνσταντίνος, αντιδήμαρχος 
 
12. Τροποποίηση της 750/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018”
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 
13. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) 
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 
14. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 
15. Κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των σχολικών τροχονόμων από Απρίλιο έως Ιούνιο του 2018
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 
16. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 
 
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)