ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 2

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 3

Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστών για την Κατασκευαστική Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης – Δήμου Ελαφίνας Α.Ε. ΟΤΑ (ΚΑ.Δ.Κ.Ε.)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 4

Διόρθωση τυπικού σφάλματος στην 76/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 5

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 6

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 7

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 8

Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 9

Λήψη απόφασης για τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 10

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 11

Έγκριση της μελέτης με αριθμό 8/2018 “Καθαρισμός  παραλιακών ακτών του Δήμου Κατερίνης  έτους 2018” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό

Εισηγητής: Τσιουκάνης Κωνσταντίνος, αντιδήμαρχος

 12

Τροποποίηση της 750/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018”

Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 13

Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ)

Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 14

Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

 15

Κατανομή ποσού 297.103,67 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των σχολικών τροχονόμων από Απρίλιο έως Ιούνιο του 2018

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 16

Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
  2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
  3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
  4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
  5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)