ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 
Ανέγερση προτομής προς τιμή του Ελευθερίου Ελευθεριάδη, ύστερα από αίτημα των Ποντιακών Συλλόγων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος
2. 
Συζήτηση επί αιτήματος αποκατάστασης της ξύλινης προβλήτας στην κεντρική πλατεία Παραλίας Κατερίνης
3. 
Συζήτηση επί αιτήματος αποκατάστασης ζημιών – προβλημάτων στην Παραλία Κατερίνης
4. 
Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την 45/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. 
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. 
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. 
Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 
8. 
Έγκριση αξιολόγησης υποβληθεισών προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης για την είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9. 
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10. 
Έγκριση εκμίσθωσης  τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία  του άρθρου 13 της   Αριθ. ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/0454ΒΞ2017-ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017  των Υπουργών  Εσωτερικών - Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας  έως 31-12-2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11. 
Έγκριση εκμίσθωσης οικοπεδικής έκτασης με το εντός αυτής κτίσμα στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
12. 
Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Γεωργίου Μπεσλεμέ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
13. 
Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του καταστήματος με αριθμό 7 (καφενείο) που βρίσκεται στον οικισμό Ν. Χράνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
14. 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15. 
Εξέταση της αριθ. πρωτ. 63540/27.12.2017 ένστασης του αναδόχου του έργου με τίτλο "Διανοίξεις οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό της Γρέβενης" κατά της αριθ. 59955/01.12.2017 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16. 
Έγκριση εγκατάστασης μικροκυματικής ζεύξης σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Σεβαστής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17. 
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία για το έργο “Ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου-Φούντα-Κλήμμα-Αγ. Κωνσταντίνος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης” (αριθ.7/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης στο γήπεδο ΑΕ Ποντίων" (69/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19. 
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή οδών πρόσβασης εσωτερικής οδού μετακίνησης, ενίσχυση της περίφραξης και κατασκευή στραγγιστηρίων αποχέτευσης του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στη θέση ΨΝΠΟ” (αριθ. 51/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
20. 
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διάνοιξη-Διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση Συκιά Τ.Κ. Ρητίνης” (αριθ. 55/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
21. 
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης όμβριων στην Τ.Κ. Λόφου” (αριθ. 62/2016 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
22. 
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
23. 
Ανάκληση αδειών στάσιμου εμπορίου 
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
24. 
Διάθεση ποσού από το εισπραττόμενο στις λαϊκές αγορές ημερήσιο τέλος, σε Ομοσπονδία Συλλόγων παραγωγών λαϊκών αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης 
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
25. 
Έγκριση συνδιοργάνωσης της 9ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
26. 
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2018 
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
27. 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
28. 
Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
29. 
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλιάς Εθνικής οδού Τεμπών - Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς - Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
30. 
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Σύνταξη διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
31. 
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκταση στα Ο.Τ. 407, 420, 447Α και 447Β»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος
32. 
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
33. 
Έγκριση του 1/2018 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής
34. 
Έγκριση επιχορήγησης ποσού 72.000,00 ευρώ προς την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος για ενίσχυση του εκκλησιαστικού κοινωνικού της έργου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
35. 
Έγκριση συνδιοργάνωσης διεθνούς αγώνα τριάθλου “ALMIRAMAN 2018” με τον ΟΠΠΑΠ, το αθλητικό πολιτιστικό σωματείο “ΤΡΙΑΣ” και την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης στις 12-13 Μαΐου 2018 στην Παραλία Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)