Αριθ. Απόφασης. 2996

Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3056

Αριθ. Απόφασης. 3056
Κατερίνη 14-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» (αριθ. μελέτης 96/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2805

Αριθ. Απόφασης. 2805
Κατερίνη 08-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας κινητών χωρισμάτων για την περίφραξη Κ.Χ»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2503

Αριθ. Απόφασης. 2503
Κατερίνη 30-09-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου για το έργο: «Έργα Προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας», προϋπολογισμού  60.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ. μελέτης 88/2011).


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2636

Αριθ. Απόφασης. 2636
Κατερίνη 18-10-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.  


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2672

Αριθ. Απόφασης. 2672
Κατερίνη 24-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας διακοσμητικού υλικού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης» (αριθ. μελέτης 2/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2675

Αριθ. Απόφασης. 2675
Κατερίνη 24-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας δύο αυτοκινήτων 1100 κυβικών» (αριθ. μελέτης 64/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2677

Αριθ. Απόφασης. 2677
Κατερίνη 14-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Άρδευση Γηπέδου στο Δ.Δ Σβορώνου» (αριθ. μελέτης 75/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2520

Αριθ. Απόφασης. 2520
Κατερίνη 4-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 52/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2457

Αριθ. Απόφασης. 2457
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας εποχιακών φυτών 2011 για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» (Αριθ. Μελέτης 10/2011 μελέτη)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 2388

Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ««Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων», (μίσθωση γερανοφόρου)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:«Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων» (μίσθωση γερανοφόρου)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF