Αριθ. Απόφασης. 2675

Αριθ. Απόφασης. 2675
Κατερίνη 24-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας δύο αυτοκινήτων 1100 κυβικών» (αριθ. μελέτης 64/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2677

Αριθ. Απόφασης. 2677
Κατερίνη 14-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Άρδευση Γηπέδου στο Δ.Δ Σβορώνου» (αριθ. μελέτης 75/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2520

Αριθ. Απόφασης. 2520
Κατερίνη 4-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 52/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2457

Αριθ. Απόφασης. 2457
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας εποχιακών φυτών 2011 για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης» (Αριθ. Μελέτης 10/2011 μελέτη)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 2388

Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ««Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων», (μίσθωση γερανοφόρου)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:«Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων» (μίσθωση γερανοφόρου)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2006

Αριθ. Απόφασης. 2006
Κατερίνη 28-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες) (Τσιμεντόλιθοι)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2005

Αριθ. Απόφασης. 2005
Κατερίνη 28-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες) (Σημαντήρες κλπ)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφ. 1969

Αριθ. Απόφ. 1969
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120,240,360 και 660lit», (αριθ. μελέτης 11/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφ. 1970

Αριθ. Απόφ. 1970
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών σάκων συλλογής απορριμμάτων», (αριθ. μελέτης 17/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1935

Αριθ. Απόφασης 1935
Κατερίνη 21-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: Φιλοτέχνιση κλαδιού ελιάς για το άγαλμα της Ελευθερίας»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF