Αριθ. Απόφασης. 3111

Αριθ. Απόφασης. 3111
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3110

Αριθ. Απόφασης. 3110
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 55/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3109

Αριθ. Απόφασης. 3109
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 58/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3108

Αριθ. Απόφασης. 3108
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 34/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3107

Αριθ. Απόφασης. 3107
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 42/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3106

Αριθ. Απόφασης. 3106
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 33/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3203

Αριθ. Απόφασης. 3203
Κατερίνη 28-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση & επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3016

Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2998

Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2997

Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 2996

Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF