Αριθ. Απόφασης. 3116

Αριθ. Απόφασης. 3116
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Χράνης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 24/20 11)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3115

Αριθ. Απόφασης. 3115
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Κορινού Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 32/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3114

Αριθ. Απόφασης. 3114
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 40/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3113

Αριθ. Απόφασης. 3113
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 56/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3112

Αριθ. Απόφασης. 3112
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 39/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3111

Αριθ. Απόφασης. 3111
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3110

Αριθ. Απόφασης. 3110
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 55/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3109

Αριθ. Απόφασης. 3109
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 58/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3108

Αριθ. Απόφασης. 3108
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 34/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3107

Αριθ. Απόφασης. 3107
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 42/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3106

Αριθ. Απόφασης. 3106
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 33/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF