Αριθ. Απόφασης. 3121

Αριθ. Απόφασης. 3121
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 25/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3120

Αριθ. Απόφασης. 3120
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 26/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3119

Αριθ. Απόφασης. 3119
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 22/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3118

Αριθ. Απόφασης. 3118
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Κεραμιδίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 23/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3117

Αριθ. Απόφασης. 3117
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 21/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3116

Αριθ. Απόφασης. 3116
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Χράνης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 24/20 11)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3115

Αριθ. Απόφασης. 3115
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Κορινού Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 32/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3114

Αριθ. Απόφασης. 3114
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 40/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3113

Αριθ. Απόφασης. 3113
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 56/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3112

Αριθ. Απόφασης. 3112
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 39/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3111

Αριθ. Απόφασης. 3111
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF