Αριθ. Απόφασης. 3135

Αριθ. Απόφασης. 3135
Κατερίνη 21-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας (Δ.Κ. Λόφου- Θέση Πουρνάρι)
(αριθ. μελέτης 99/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3126

Αριθ. Απόφασης. 3126
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 38/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3125

Αριθ. Απόφασης. 3125
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 46/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3124

Αριθ. Απόφασης. 3124
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 45/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3123

Αριθ. Απόφασης. 3123
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 43/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3122

Αριθ. Απόφασης. 3122
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Περίστασης Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 85/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3121

Αριθ. Απόφασης. 3121
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 25/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3120

Αριθ. Απόφασης. 3120
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 26/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3119

Αριθ. Απόφασης. 3119
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 22/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3118

Αριθ. Απόφασης. 3118
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Κεραμιδίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 23/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3117

Αριθ. Απόφασης. 3117
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 21/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF