Αριθ. Απόφασης. 3186

Αριθ. Απόφασης. 3186
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: [Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 106/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3185

Αριθ. Απόφασης. 3185
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας «Προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιοστασίων»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3163

Αριθ. Απόφασης. 3163
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών για: «την διαφημιστική καταχώρηση μηνύματος για την προβολή του έργου :΄΄Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης- Κατασκευή έργων Β΄φάσης΄΄ »


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3162

Αριθ. Απόφασης. 3162
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3135

Αριθ. Απόφασης. 3135
Κατερίνη 21-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας (Δ.Κ. Λόφου- Θέση Πουρνάρι)
(αριθ. μελέτης 99/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3126

Αριθ. Απόφασης. 3126
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 38/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3125

Αριθ. Απόφασης. 3125
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 46/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3124

Αριθ. Απόφασης. 3124
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 45/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3123

Αριθ. Απόφασης. 3123
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 43/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3122

Αριθ. Απόφασης. 3122
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Περίστασης Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 85/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3121

Αριθ. Απόφασης. 3121
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 25/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF