Αριθ. Απόφασης. 73

Αριθ. Απόφασης. 73
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Λόφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 72

Αριθ. Απόφασης. 72
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Φωτεινών


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 71

Αριθ. Απόφασης. 71
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Κορινού


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 70

Αριθ. Απόφασης. 70
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Μοσχοποτάμου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 69

Αριθ. Απόφασης. 69
Κατερίνη 02-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Ρητίνης


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 66

Αριθ. Απόφασης. 66
Κατερίνη 02-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ανάκληση απόφασης Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3284

Αριθ. Απόφασης. 3284
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας»
(Αριθ. μελέτης 67/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3186

Αριθ. Απόφασης. 3186
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: [Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση και τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 106/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3185

Αριθ. Απόφασης. 3185
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας «Προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιοστασίων»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3163

Αριθ. Απόφασης. 3163
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση εργασιών για: «την διαφημιστική καταχώρηση μηνύματος για την προβολή του έργου :΄΄Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης- Κατασκευή έργων Β΄φάσης΄΄ »


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3162

Αριθ. Απόφασης. 3162
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF