Αριθ. Απόφασης. 1071

Αριθ. Μελέτης 1071
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα» για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 1070

Αριθ. Μελέτης 1070
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
(Αριθ. Μελέτης 48/2012)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 235

Αριθ. Απόφασης. 235
Κατερίνη 24-02-2012

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 192

Αριθ. Απόφασης. 192
Κατερίνη 17-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και μεταφορά σιδηρού οπλισμού» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3283

Αριθ. Απόφασης. 3283
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Χημικές αναλύσεις ύδατος»
(Αριθ. μελέτης 97/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 156

Αριθ. Απόφασης. 156
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη.


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 154

Αριθ. Απόφασης. 154
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αρωνά


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 101

Αριθ. Απόφασης. 101
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Καλλιθέας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 100

Αριθ. Απόφασης. 100
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Γανόχωρας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 95

Αριθ. Απόφασης. 95
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 94

Αριθ. Απόφασης. 94
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Τριλόφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF