Αριθ. Απόφασης. 156

Αριθ. Απόφασης. 156
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη.


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 154

Αριθ. Απόφασης. 154
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αρωνά


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 101

Αριθ. Απόφασης. 101
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Καλλιθέας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 100

Αριθ. Απόφασης. 100
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Γανόχωρας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 95

Αριθ. Απόφασης. 95
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 94

Αριθ. Απόφασης. 94
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Τριλόφου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 149

Αριθ. Απόφασης. 149
Κατερίνη 10-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών κι εξωτερικών χρωματισμών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 84

Αριθ. Απόφασης. 84
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Βρύας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 83

Αριθ. Απόφασης. 83
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Λαγοράχης


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 82

Αριθ. Απόφασης. 82
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Εξοχής


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF