ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 12

Μεταβίβαση καθ΄ ύλην αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Παπαζήση Αναστάσιο για το έτος 2014.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

O Δήμαρχος Κατερίνης

Στο πλαίσιο των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για «Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων Δήμου Κατερίνης», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 1.035,00, σύνολο 5.535,00 €.

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ
Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή PDF εδώ
Έντυπο Οικονομιλής Προσφοράς σε μορφή PDF εδώ

Αριθ. Απόφασης 1160

Αριθ. Απόφασης 1160
Κατερίνη 31/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατασκευής θέσεων φύτευσης δένδρων σε οδούς του Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 76/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1143

Αριθ. Απόφασης 1143
Κατερίνη 27/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
(Αριθ. Μελέτης 49/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1097

Αριθ. Απόφασης 1097
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας λαμπτήρων για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Κατερίνης»
(Αριθ. Μελέτης 55/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1096

Αριθ. Απόφασης 1096
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας FAN COILS και αεροκουρτίνων για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2012»
(Αριθ. Μελέτης 26/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 1071

Αριθ. Μελέτης 1071
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα» για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 1070

Αριθ. Μελέτης 1070
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
(Αριθ. Μελέτης 48/2012)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF