Αριθ. Απόφασης 1935

Αριθ. Απόφασης 1935
Κατερίνη 21-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: Φιλοτέχνιση κλαδιού ελιάς για το άγαλμα της Ελευθερίας»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1938

Αριθ. Απόφασης 1938
Κατερίνη 22-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Μίσθωση Χημικών τουαλετών στις Παραλίες του Δήμου Κατερίνης»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αρ.Απόφ. 1867

Κατερίνη,  6-7-2011

Αρ.Απόφ. 1867

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές παραλαβής εργασιών – παροχής υπηρεσιών.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF