Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄

Posted in Δημάρχου

Ανανέωση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄ του ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της Μαρίας με αντικείμενο δραστηριότητας ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ