Αριθ. Απόφασης. 3284

Αριθ. Απόφασης. 3284
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων Αγ. Δημητρίου Δ.Ε. Πέτρας»
(Αριθ. μελέτης 67/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF