ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ για την εκμίσθωση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η   Π Ρ Α Ξ Η

Εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

 

Για να δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ